Phẫu thuật bộ chuyển đổi điện chuyển từ lightning sang 3.5 và tai nghe lightning của iPhone 7: có bộ vi xử lý DAC

Bên trong bộ chuyển đổi điện chuyển từ lightning sang 3.5mm của iPhone 7 có khá đa dạng bộ vi xử lý triệt tiêu, gồm có cả một con bộ vi xử lý kích cỡ rất to, trên đó có chuỗi ký tự 338S00140/A0MU1621/TW (đời đời trước không có). Tương …

Đọc thêm »